Киевская Русь
Шануємо традиції, оберігаємо сьогодення,
творимо майбутнє
                        

Страхування сільськогосподарської техніки та обладнання

Страхуванням покриваються всі необхідні і розумні витрати на відновлення застрахованої сільськогосподарської техніки та обладнання і зменшення можливих збитків, що не перевищують страхової суми (ліміту відповідальності Страховика).

 
Страхові ризики
 
Сільськогосподарська техніка та обладнання страхуються на випадок пошкодження або повного знищення в результаті:
  • аварії, зіткнення з будь-яким об’єктом під час руху, перекидання;
  • стихійних лих (повені, бурі, буревію, смерчу, удару блискавки, граду, обвалу, лавини, зсуву, виходу ґрунтових вод, паводку, селю, просадки ґрунту, землетрусу), падіння дерев, нападу тварин, а також пожежі чи вибуху в техніці;
  • протиправних дій третіх осіб;
  • незаконного заволодіння (угону або викрадення техніки), крадіжки її приладів і додаткового обладнання
 
Об’єкти страхування
 
На страхування приймаються:
  • транспортні засоби;
  • самопересувні машини;
  • пересувні причіпні машини і механізми;
  • стаціонарне обладнання та інструменти.
Можуть бути застраховані сільськогосподарська техніка та обладнання, що належать Страхувальнику на правах власності, оренди, лізингу.
 
На страхування можуть бути прийняті об’єкти страхування незалежно від того, експлуатуються вони чи ні.
 
 
Страхова сума
 
Страхова сума (ліміт відповідальності Страховика) відображає дійсну вартість сільськогосподарської техніки та обладнання і не може перевищувати балансову вартість.
 
Об’єкти страхування також можуть бути застраховані на суму, меншу дійсної вартості. У такому випадку страховий платіж, страхове покриття і відповідальність Страховика зменшуються пропорційно зменшенню страхової суми.
 
 
Страхова премія (тарифи), франшиза та інші умови страхування
 
Страховий тариф складає від 1% до 5% від страхової суми, в залежності від страхового покриття, умов зберігання та експлуатації об'єктів страхування, кваліфікації та стажу механізатора або оператора та інших параметрів. Безумовна франшиза (визначена частина збитків, що не відшкодовується Страхувальнику) може складати до 5%.
 
Для визначення страхової суми, страхового тарифу, франшизи, інших умов страхування і укладення договору страхування необхідно заповнити опитувальний лист затвердженої форми.
 
Страхувальники, що протягом двох років без перерви страхували сільськогосподарську техніку та/або сільськогосподарське обладнання на суму, не меншу дійсної вартості об'єктів, не одержуючи при цьому страхових виплат, мають право на одержання знижки при подальшому страхуванні даних об’єктів страхування.
 
Істотні знижки також надаються при страхуванні великої кількості сільськогосподарської техніки та/або обладнання.

В офісах компанії  ви маєте можливість отримати додаткову інформацію та укласти договір страхування.
Укр

ПрАТ "СК "Київська Русь"

Солом'янська площа, 2, оф.703
тел./факс (+38) 0 44 248 81 76
e-mail: krus@krus.kiev.ua