Киевская Русь
Шануємо традиції, оберігаємо сьогодення,
творимо майбутнє
                        

Новини

24.01.2022
Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2021 року12.01.2022
Структура власності05.01.2022
Конкурс з укладення договору на проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності.05.01.2022
Інформація для клієнтів25.10.2021
Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2021 року

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2021 року
01.06.2021
Структура власності

Структура власності, у відповідності до Постанови Національного Банку України "Про затвердження Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг" № 30 від 14.04.2021року.
19.04.2021
Про підсумки голосування на Річних Загальних Зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ»12.04.2021
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (особлива інформація).12.04.2021
Відомості складу посадових осіб (особлива інформація).12.04.2021
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (особлива інформація).12.04.2021
Відомості складу посадових осіб (особлива інформація).07.04.2021
Інформація про загальну кількість та загальну кількість голосуючих акцій.11.03.2021
На вимогу акціонера було доповнено пунктом дванадцятим порядок денний річних Загальних зборів, що відбудуться 12.04.2021 року.22.02.2021
Повідомлення про кількість загальних та голосуючих акції.22.02.2021
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

Річні Загальні Збори акціонерів ПрАТ "СК "Київська Русь" відбудуться 12 квітня 2021 року.
21.01.2021
Особлива інформація. Зміна складу посадових осіб.
Укр

ПрАТ "СК "Київська Русь"

Солом'янська площа, 2, оф.703
тел./факс (+38) 0 44 248 81 76
e-mail: krus@krus.kiev.ua