Киевская Русь
Шануємо традиції, оберігаємо сьогодення,
творимо майбутнє
                        

Новини

23.11.2023
Повідомлення про скликання загальних зборів.31.10.2022
Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2022 року.25.10.2022
ПРОТОКОЛ позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ»10.10.2022
Бюлетень для голосування на дистанційних позачергових загальних зборах04.10.2022
Повідомлення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій.26.08.2022
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.25.08.2022
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.25.08.2022
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (особлива інформація).27.07.2022
Про підсумки голосування на Річних Загальних Зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ".11.07.2022
Бюлетень для голосування на дистанційних річних загальних зборах21.06.2022
Повідомлення про загальні збори.20.06.2022
Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2022 року13.06.2022
Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2021 рік.24.01.2022
Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2021 року12.01.2022
Структура власності05.01.2022
Конкурс з укладення договору на проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності.
Укр

ПрАТ "СК "Київська Русь"

Солом'янська площа, 2, оф.703
тел./факс (+38) 0 44 248 81 76
e-mail: krus@krus.kiev.ua