Киевская Русь
Шануємо традиції, оберігаємо сьогодення,
творимо майбутнє
                        

Добровільне страхування від нещасних випадків

Договори добровільного страхування від нещасних випадків укладаються СК «Київська Русь» (страховиком) із фізичними особами (страхувальниками), за рахунок їх власних коштів, з метою захисту їх майнових інтересів у разі настання страхового випадку.

Страховим випадком за договором страхування від нещасних випадків є:
 • смерть застрахованої особи внаслідок нещасного випадку
 • встановлення застрахованій особі первинної інвалідності внаслідок нещасного випадку
 • тимчасова втрата працездатності застрахованою особою внаслідок нещасного випадку, термін якої не перевищує 90 календарних днів.

Нещасний випадок (за договором страхування) — це несподівана, непередбачувана, ненавмисна і така, що не залежить від волі застрахованої особи, подія, що фактично відбулась і внаслідок якої сталося травматичне пошкодження або інший розлад здоров’я чи смерть застрахованої особи, а саме:
 • травма;
 • утоплення;
 • опіки, ураження блискавкою або електричним струмом;
 • обмороження, переохолодження;
 • випадкове гостре отруєння хімічними речовинами (промисловими або побутовими), ліками, харчовими продуктами;
 • укуси отруйних комах, павуків, змій.

Застрахована особа — фізична особа, на користь якої укладено договір страхування. Застрахованою може бути будь-яка фізична особа, віком від 16 до 70 років, за винятком обмежень страхування. Не можуть бути застраховані:
 • особи, що визнані у встановленому порядку недієздатними або обмеженодієздатними
 • непрацюючі інваліди І та II груп
 • хворі на тяжкі нервові та психічні захворювання і СНІД.

Страхування проводиться без медичного огляду особи, яка має бути застрахованою

Крім того, страхувальники можуть укладати договори про страхування третіх осіб (застрахованих осіб), які набувають прав і обов’язків страхувальника згідно з договором страхування.

Страхувальник також має право призначити особу (осіб) – вигодонабувача (вигодонабувачів), для одержання страхової суми в разі смерті застрахованої особи.

За договором страхування СК «Київська Русь» зобов’язується у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату у межах страхової суми, розмір якої визначається за згодою договірних сторін, але не може бути меншим ніж 5 (п’ять) тисяч гривень.

Від розміру страхової суми та страхового тарифу залежить страховий платіж (плата за страхування).

Страховий тариф – це процент від страхової суми за визначений період страхування, що сплачує страхувальник страховику.

Страховий тариф залежить від:
 • переліку страхових випадків
 • професії застрахованої особи
 • території страхування
 • періоду страхування
 • термінів внесення страхового платежу.

Розмір річного страхового тарифу за договорами добровільного страхування від нещасних випадків знаходиться у діапазоні від 0,35 до 0,75% в залежності від ступеня ризику.

Договір страхування набуває чинності з моменту внесення страхового платежу (плати за страхування), а саме – з дня надходження визначеної у договорі суми страхового платежу на рахунок страховика. Можливе розстрочення сплати страхового платежу.

Здійснення страхової виплати проводиться відповідно до умов договору страхування після того, як остаточно встановлені причини настання страхового випадку та розмір страхової виплати.

В разі настання смерті застрахованої особи виплачується 100 відсотків страхової суми.

В разі встановлення застрахованій особі первинної інвалідності внаслідок нещасного випадку страхова виплата у відсотках від страхової суми становить:
 • при встановленні І групи інвалідності – 90 відсотків страхової суми
 • при встановленні II групи інвалідності – 70 відсотків страхової суми
 • при встановленні III групи інвалідності – 50 відсотків страхової суми.

В разі тимчасової втрати працездатності застрахованою особою внаслідок нещасного випадку, сума страхової виплати становить:
 • при безперервному амбулаторному лікуванні від 7 до 45 днів – 0,5 відсотка від страхової суми за кожний день непрацездатності, встановленої лікувальним закладом
 • при стаціонарному лікуванні в медичному закладі:
  • від 1 до 30 днів – 1 відсоток від страхової суми за кожний день перебування в стаціонарі;
  • від 30 до 90 днів – 0,5 відсотка від страхової суми за кожний день перебування в стаціонарі.

Страхову виплату за договором добровільного страхування від нещасного випадку отримує або сама застрахована особа, або вигодонабувач. У разі ж смерті застрахованої особи внаслідок нещасного випадку, страхову виплату у розмірі 100% страхової суми, визначеної для застрахованої особи, отримає вигодонабувач, визначений у договорі страхування. Якщо вигодонабувач у договорі страхування не був визначений, то у разі смерті застрахованої особи страхову виплату отримають її спадкоємці за законом.

Загальна сума виплат у зв’язку з одним або декількома страховими випадками, що сталися із застрахованою особою в термін дії договору страхування, не може перевищувати розміру страхової суми, яка зазначена у договорі страхування.

Дія договору страхування припиняється, якщо сума здійснених страховиком виплат досягла розміру страхової суми, визначеної у договорі страхування.

В офісах компанії  ви маєте можливість отримати додаткову інформацію та укласти договір страхування.
Укр

ПрАТ "СК "Київська Русь"

Солом'янська площа, 2, оф.703
тел./факс (+38) 0 44 248 81 76
e-mail: krus@krus.kiev.ua