Киевская Русь
Шануємо традиції, оберігаємо сьогодення,
творимо майбутнє
                        

Добровільне страхування будівель та квартир

СК «Київська Русь» (страховик) укладає договори добровільного страхування будівель та квартир з фізичними особами (страхувальниками) з метою захисту їх від збитків, що можуть виникнути у разі настання страхового випадку.

Страхувальником може бути власник будівлі чи квартири, повнолітній член його родини, який проживає разом з власником в будівлі/квартирі, або особа, яка користується будівлею/квартирою на законних підставах.

Страховим випадком за договором страхування будівель та квартир є матеріальний збиток – пошкодження або загибель застрахованого майна, що сталися внаслідок:
 • дії вогню, викликаного пожежею, ударом блискавки, вибухом, аварією електромережі, підпалом, падінням пілотованих літальних апаратів, їх частин або вантажу, який вони перевозять
 • стихійних явищ – зсуву , обвалу або просідання ґрунту, бурі, урагану, тайфуну, смерчу, землетрусу, повені, граду, селю
 • залиття – раптового і непередбачуваного впливу води і/або інших рідин (в тому числі і внаслідок повені)
 • протиправних дій третіх осіб – крадіжки, пограбування, розбою, хуліганства або вандалізму
 • діяльності сторонніх осіб (фізичних або юридичних), які не перебувають зі страхувальником в договірних (трудових) відносинах, а саме – проведення ними вибухових робіт, робіт з виїмки ґрунту з котлованів, кар’єрів, засипки порожнин, землевпорядкування тощо
 • наїзду транспортних засобів будь-якого виду – наземного , водного або повітряного
 • падіння льоду, дерев, стовпів, інших предметів, метеоритів, астероїдів тощо, космічних апаратів та їхніх частин, пілотованих апаратів та вантажів, що ними транспортуються; дії ударної хвилі від надзвукового літака.

Предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать чинному законодавству України і пов’язані з володінням, користуванням та розпорядженням:
 • житловим або садовим будинками (їх частинами), дачею, господарськими будівлями (гаражами, погребами, сараями), огорожею та іншим нерухомим майном;
 • квартирою, до складу якої входять житлові кімнати, передпокій, коридори, кухня, ванна та туалетна кімнати, внутрішньоквартирні сходи, балкони, лоджії, вбудовані шафи та антресолі.

Договір страхування може бути укладений у комбінації вогневих ризиків з ризиками стихійних явищ та будь-якого із додаткових ризиків, у поєднанні вогневих ризиків з ризиками стихійних явищ або тільки від ризиків стихійних явищ:
 • на всі будівлі або квартири, що знаходяться на відведеній страхувальнику земельній ділянці чи у будинку
 • на окремі будівлі або квартири, частину будівлі, що належить страхувальнику
 • на будівлі або квартири, будівництво яких ще не завершено.

Страхування від повного знищення внаслідок дії будь-якого із вказаних ризиків можливе тільки для будівель.

Одночасно зі страхуванням будівель, може бути застраховане, з окремим визначенням страхової суми, додаткове обладнання (газопровід, водопровідна і каналізаційна мережі, водяні, газові лічильники, водозлив тощо), що знаходиться у межах земельної ділянки страхувальника.

Страхувальник має право призначати фізичних та/або юридичних осіб (вигодонабувачів), які можуть зазнати збитків у результаті настання страхового випадку, для отримання страхового відшкодування. Якщо предметом договору страхування є майнові інтереси, що обмежуються користуванням і розпорядженням будівлею або квартирою, призначення вигодонабувача є обов’язковим.


Страхова сума визначається за згодою сторін, але не може перевищувати вартості будівлі або квартири за ринковими цінами, що склались у даному регіоні (селі, місті) на день укладання договору страхування.

Мінімальна страхова сума за об’єктом страхування становить 20 тисяч гривень.

За бажанням страхувальника може встановлюватися ліміт відповідальності страховика за пошкодження або загибель коштовних елементів оздоблення та додаткового обладнання будівлі або квартири.

При встановленні ліміту відповідальності страховика за пошкодження або загибель коштовного оздоблення застосовується підвищувальний коефіцієнт при розрахунку страхового тарифу.

У разі пошкодження або знищення елементів обладнання та оздоблення квартири або будівлі, збиток визначається у розмірі вартості його звичайного ремонту із використанням матеріалів вітчизняного виробництва. Якщо при укладанні договору страхування встановлена вартість коштовного оздоблення, то вартість ремонту оздоблення, що відшкодовується страховиком, встановлюється виходячи із встановленої вартості оздоблення одного квадратного метра площі квартири або будівлі.

Страховий тариф – це розмір страхового внеску (плати за страхування), визначений у відсотках від страхової суми.
 
До основних чинників, від яких залежить розмір страхового тарифу, належать:
 • перелік ризиків, прийнятих на страхування
 • період страхування
 • розмір франшизи (частини збитків, що не відшкодовується)
 • вік та тип будівлі
 • матеріали перекриття та покрівлі
 • наявність засобів пожежогасіння та боротьби з крадіжками.

Період страхування може становити від одного місяця до одного року. Договір страхування набуває чинності з дня надходження визначеної у договорі суми страхового платежу або її частки (якщо у договорі обумовлена можливість сплати страхового платежу частинами) на рахунок страховика.

Здійснення страхової виплати проводиться після того, як остаточно встановлені причини настання страхового випадку та розмір збитків.

Страхове відшкодування виплачується у межах страхової суми, виходячи з розміру прямих матеріальних збитків, заподіяних внаслідок втрати або пошкодження майна. Після виплати страхового відшкодування за об’єктом страхування, з моменту настання страхової події, страхова сума за цим об’єктом страхування зменшується на розмір виплаченого відшкодування.

Якщо страхове відшкодування за договором страхування виплачене у розмірі страхової суми, то дія договору страхування на даний об’єкт страхування припиняється.

При страхуванні будівель та квартир в СК «Київська Русь» діє система знижок, яка передбачає зменшення розміру страхового платежу на наступний період страхування, за умови відсутності страхових виплат у попередньому періоді.

В офісах компанії  ви маєте можливість отримати додаткову інформацію та укласти договір страхування.
Укр

ПрАТ "СК "Київська Русь"

Солом'янська площа, 2, оф.703
тел./факс (+38) 0 44 248 81 76
e-mail: krus@krus.kiev.ua