Киевская Русь
Шануємо традиції, оберігаємо сьогодення,
творимо майбутнє
                        

Страхування позичальників від нещасних випадків

Договір добровільного страхування від нещасних випадків укладається з метою захисту майнових інтересів як банку (кредитора), що надає кредит, так і позичальника (кредитоотримувача) у випадку настання подій, що визнаються страховими і в результаті яких позичальник виявиться неспроможним погасити кредит.

Страховим випадком за договором страхування є смерть застрахованої особи внаслідок:
  • травм
  • утоплення
  • опіків
  • ураження блискавкою або електричним струмом
  • обмороження або переохолодження
  • випадкового гострого отруєння хімічними речовинами (промисловими або побутовими), ліками, харчовими продуктами
  • укусів отруйних комах або змій.

Застрахована особа — фізична особа, на користь якої укладено договір страхування. Застрахованою може бути будь-яка фізична особа-позичальник згідно з кредитним договором, що вказаний у договорі страхування, віком від 16 до 70 років, за винятком обмежень страхування.
 
Не можуть бути застраховані:
  • особи, що визнані у встановленому порядку недієздатними
  • непрацюючі інваліди І та II групи
  • хворі на тяжкі нервові та психічні захворювання і СНІД.

Страхування проводиться без медичного огляду особи, яка має бути застрахованою.

За договором страхування страхова компанія «Київська Русь» (страховик) зобов’язується у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату вигодонабувачу або спадкоємцям застрахованої особи у розмірі 100% страхової суми. Розмір страхової суми визначається договором страхування і дорівнює розміру кредитної заборгованості позичальника кредиторові на момент укладення договору страхування.

Вигодонабувачем за договорами страхування позичальників є кредитор згідно з кредитним договором, що вказаний у договорі страхування. При настанні страхового випадку страховик відшкодовує у першу чергу збиток вигодонабувача.

Розмір страхової виплати вигодонабувачу обмежується розміром заборгованості кредитору за укладеним кредитним договором на момент виникнення страхового випадку.

Різниця між страховою сумою та сумою страхової виплати вигодонабувачу виплачується особам, які є спадкоємцями застрахованої особи згідно із законодавством України, пропорційно їх кількості, після надання ними всіх необхідних документів для встановлення їхніх прав на страхову виплату.

Страховий тариф — це ставка страхового внеску (плати за страхування) з одиниці страхової суми за визначений період страхування.

Період страхування може становити від одного місяця до одного року.

Дія договору страхування поширюється на всю територію України.

В офісах компанії  ви маєте можливість отримати додаткову інформацію та укласти договір страхування.
Укр

ПрАТ "СК "Київська Русь"

Солом'янська площа, 2, оф.703
тел./факс (+38) 0 44 248 81 76
e-mail: krus@krus.kiev.ua