Киевская Русь
Шануємо традиції, оберігаємо сьогодення,
творимо майбутнє
                        

19.04.2016 Зміна складу посадових осіб

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента                         

 (для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Київська Русь"

2. Код за ЄДРПОУ

31171581

3. Місцезнаходження емітента

03035 м. Київ пл. Солом’янська 2, оф.703

4. Міжміський код, телефон, факс


044 244-04-14; 044 244-04-14

5. Електронна поштова адреса


6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації


www.krus.kiev.ua

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення

19.04.2016р. припинено повноваження, згідно наказу Голови правління від 19.04.2016р.  головного бухгалтера Товариства ПрАТ "СК "Київська Русь" Козiнцевої Рашиди Iскандерiвни (на розкриття паспортних даних згода не надана). Частка у статутному капiталi Товариства складає 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi головного бухгалтера ПрАТ «СК «Київська Русь» протягом 14 років.

19.04.2016р. наказом Голови правління призначено на посаду головного бухгалтера Товариства ПрАТ "СК "Київська Русь" за основним місцем роботи Марченко Тетяну Леонідівну (на розкриття паспортних даних згода не надана). Частка у статутному капiталi Товариства складає 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, які обiймала протягом останнiх пяти: головний бухгалтер Закритого акціонерного товариства «Страхова компанія «Кредитвест страхування», бухгалтер приватного підприємства «АРСАТ».

 

ІІІ. Підпис

Голова правління ПрАТ «СК «Київська Русь» Кулак Олександр Григорович, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова правління

                                          

                        Кулак О.Г.М.П.

19.04.2016р.

 

Рус

 СК  "Киевская Русь"

Соломенская площадь, 2, оф.703
тел./факс (+38) 0 44 248 81 76
e-mail: krus@krus.kiev.ua