Киевская Русь
Шануємо традиції, оберігаємо сьогодення,
творимо майбутнє
                        

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Загальні відомості:

Повне найменування: емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ»

 

Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

31171581

Місцезнаходження емітента

03035, м. Київ, пл. Солом’янська 2, оф.703

Засоби зв’язку

Тел: (044)248 81 76,

Факс: (044) 248 81 76,

Електронна поштова адреса емітента

krus@krus.kiev.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

 

www.krus.kiev.ua.

Вид особливої інформації

Відомості про зміни до статуту, пов’язані зі зміною прав акціонерів

 

 

II. Текст повідомлення

 

7.1.    Загальними Зборами ПрАТ «СК «Київська Русь» 25.03.2020 р. було прийнято рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затверджено нову редакцію Статуту Товариства. Зміни стосуються власників простих іменних акцій. Статут доповнено наступними пунктами:

7.2.    Вимоги статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства» на Товариство не поширюються.

7.3.    Вимоги статті 652 Закону України «Про акціонерні товариства» на Товариство не поширюються.

7.4.    Вимоги статті 653 Закону України «Про акціонерні товариства» на Товариство не поширюються.

 

Загальна кількість голосуючих акцій відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 19.03.2020 р. склала 1 980 000 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 1 980 000 штук (100%). Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення 0 штук.

 

 

 

    Голова правління                                                                                Іванов О.С.

 

 

Рус

 СК  "Киевская Русь"

Соломенская площадь, 2, оф.703
тел./факс (+38) 0 44 248 81 76
e-mail: krus@krus.kiev.ua