Киевская Русь
Шануємо традиції, оберігаємо сьогодення,
творимо майбутнє
                        

27.04.2016 ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Київська Русь"

2. Код за ЄДРПОУ

31171581

3. Місцезнаходження емітента

03035 м. Київ пл. Солом’янська 2, оф.703

4. Міжміський код, телефон,

    факс

044 244-04-14; 044 244-04-14

5. Електронна поштова адреса


6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для

розкриття інформації

www.krus.kiev.ua

7. Вид особливої інформації

 

зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

 

ІІ. Текст повідомлення

На підставі інформації реєстру власників іменних цінних паперів, вих. № 114712зв,  який отриманий товариством 27.04.2016року, повідомляємо, що станом на 25.04.2016року: фізична особа  пакет був 0 простих іменних акцій( 0 голосуючих акцій) збільшився 186216 простих іменних акцій(30,000% голосуючих акцій).

На підставі інформації реєстру власників іменних цінних паперів, вих. № 114712зв,  який отриманий товариством 27.04.2016року, повідомляємо, що станом на 25.04.2016року: фізична особа  пакет був 67247  простих іменних акцій(10,833% голосуючих акцій) збільшився 186216 простих іменних акцій(30,000% голосуючих акцій).

ІІІ. Підпис

Голова правління ПрАТ «СК «Київська Русь» Іванов Олександр Сергійович, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова правління

                                          

                        Іванов О.С.М.П.

27.04.2016р.Рус

 СК  "Киевская Русь"

Соломенская площадь, 2, оф.703
тел./факс (+38) 0 44 248 81 76
e-mail: krus@krus.kiev.ua